Sàn Gỗ LeoWood W09

  Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn
  12 thanh / hộp = 2.875 m2
  Cao
  Cao
  1210 X 198 X 8 mm
  Class 32, AC4
  Green label - Chứng nhận xanh