Sàn Gỗ LeoWood L88

  Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn
  Class 32, AC4
  Cao
  8 thanh / hộp = 1.91664 m2
  Cao
  1210 X 198 X 12 mm
  Green label - Chứng nhận xanh