Sàn Gỗ LeoWood W11

  Green label - Chứng nhận xanh
  Cao
  Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn
  1210 X 198 X 8 mm
  Cao
  12 thanh / hộp = 2.875 m2
  Class 32, AC4