Sàn Gỗ RainForest RF311

  1205 X 191 X 8 mm
  Class 33, AC5
  Green label - Chứng nhận xanh
  Cao
  Cao
  8 thanh / hộp = 1.84 m2
  Wave IR surface texture - Mặt ánh kim