Sàn Gỗ RainForest RF515

  Green label - Chứng nhận xanh
  Cao
  5 thanh / hộp = 1.14 m2
  Cao
  1203 X 189 X 12 mm
  AC6, Class 33
  Wave IR surface texture - Mặt ánh kim