Sàn Gỗ Smart Choice NP 937

  Tiêu chuẩn
  Class 32, AC4
  Deep Emboss - Sần nổi
  Cao
  6 thanh / hộp = 1.05 m2
  1210 X 145 X 12 mm
  Green label - Chứng nhận xanh