Sàn Gỗ Smart Choice NPV 8902

  High
  18 PLANKS / box = 2.80 m2
  Green label
  1215 X 128 X 8 mm
  High
  Class 32, AC3
  Wood Grain