Sàn Gỗ Smart Choice NPV 8902

  Cao
  18 thanh / hộp = 2.80 m2
  Green label - Chứng nhận xanh
  1215 X 128 X 8 mm
  Cao
  Class 32, AC3
  Wood Grain - gỗ mịn