Sàn Gỗ Smart Choice NPV 8908

  1215 X 128 X 8 mm
  Green label - Chứng nhận xanh
  18 thanh / hộp = 2.80 m2
  Class 32, AC3
  Wood Grain - gỗ mịn
  Tiêu chuẩn
  Tốt