Sàn Gỗ Smart Wood 8003

  1210 X 195 X 8 mm
  Tiêu chuẩn
  Embossment Plus - Sần nhẹ
  Class 32, AC3
  Tốt
  8 thanh / hộp = 1.89 m2
  Green label - Chứng nhận xanh

  Về Sàn Gỗ SMARTWOOD

  Quy trình sản xuất sàn gỗ