Sàn Gỗ SmartWood A2943

  1205 X 191 X 12 mm
  High
  Class 32, AC3
  Engineered Surface
  Green label
  5 PLANKS / box = 1.151 m2
  High

  Về Sàn Gỗ SMARTWOOD

  Quy trình sản xuất sàn gỗ