Sàn Gỗ SmartWood AC4 2919

  High
  1205 X 191 X 8 mm
  Class 32, AC3
  8 PLANKS / box = 1.84124 m2
  Green label
  High
  Engineered Surface

  Về Sàn Gỗ SMARTWOOD

  Quy trình sản xuất sàn gỗ