Sàn Gỗ SmartWood AC4 2741

  Cao
  8 thanh / hộp = 1.84124 m2
  Cao
  Class 32, AC4
  Green label - Chứng nhận xanh
  1205 X 191 X 8 mm
  Engineered Surface - Mặt Engineered

  Về Sàn Gỗ SMARTWOOD

  Quy trình sản xuất sàn gỗ