Sàn Gỗ SmartWood AC4 2924

  Class 32, AC3
  1205 X 191 X 8 mm
  High
  Engineered Surface
  High
  8 PLANKS / box = 1.84124 m2
  Green label

  Về Sàn Gỗ SMARTWOOD

  Quy trình sản xuất sàn gỗ