Sàn Gỗ SmartWood AC5 3906

  1215 X 145 X 12 mm
  Class 32, AC3
  High
  Engineered Surface
  6 PLANKS / box = 1.06 m2
  High
  Green label

  Về Sàn Gỗ SMARTWOOD

  Quy trình sản xuất sàn gỗ