Sàn Gỗ SmartWood AC5 3908

  6 PLANKS / box = 1.06 m2
  1215 X 145 X 12 mm
  High
  Green label
  Engineered Surface
  Class 32, AC3
  High

  Về Sàn Gỗ SMARTWOOD

  Quy trình sản xuất sàn gỗ