Sàn Gỗ SmartWood AC5 3908

  6 thanh / hộp = 1.06 m2
  1215 X 145 X 12 mm
  Cao
  Green label - Chứng nhận xanh
  Engineered Surface - Mặt Engineered
  Class 32, AC5
  Cao

  Về Sàn Gỗ SMARTWOOD

  Quy trình sản xuất sàn gỗ