Lam sóng thấp LS8594

112,000 

Code: LS8594

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm