Lam sóng thấp LS9196

112,000 

Code: LS9196

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm