Lam sóng thấp LS9341

112,000 

Code: LS9341

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm